Home Page » Pro dodavatele

Pro dodavatele

Společnost Jihočeský zemědělský lihovar a.s. buduje otevřenou spolupráci se všemi dodavateli. Našim dodavatelům nabízíme podmínky, které zabezpečí stabilní odbyt jejich produktů za výhodné ceny, pokryjí rizika nadúrody a umožní lepší využití výrobních kapacit. Vykupovány budou výhradně odrůdy ozimé pšenice Simila, Rheia, Batis, Meritto a odrůdy ozimého tritikale SW Talentro, Inpetto, Lupus, Tricolor a Presto.

Formulář

Nemáte přístup? Zde o něj můžete zažádat

Kód a administrační systém pro tyto www stránky byly vytvořeny ve VM-Systems.