Home Page » Realizace

Realizace

Z hlediska urbanistického řešení je výrobní areál sestaven z jednotlivých výrobních, obslužných, skladových a pomocných částí tak, aby byl dodržen optimální technologický proud výroby, minimalizovány odstupy mezi objekty a stavba svým charakterem co nejméně rušila okolní prostředí.

Areál bude přístupný z rekonstruované a rozšířené komunikace na jižní straně. Při návrhu je kromě technických a technologických požadavků respektován požadavek ochrany památek a přírody na zachování strážní věže tvrze v jihovýchodním cípu pozemku jakož i objektů na východní straně statku, kde je ze stavebně historického hlediska cenná především budova konírny. Ve vazbě na tyto skutečnosti je areál rozdělen na tři provozně a dopravně samostatné části.

Kód a administrační systém pro tyto www stránky byly vytvořeny ve VM-Systems.