Home Page » Výhody

Výhody

Dopravní sektor má více než třiceti procentní podíl na celkové energetické spotřebě v EU. Z devadesáti osmi procent závisí na fosilních palivech s vysokým podílem importu a tím je velmi zranitelný při tržních výkyvech. Dopravní sektor představuje hlavní důvod, proč se EU nedaří naplnit cíle Kjótského protokolu. Očekává se, že devadesát procent nárůstu emisí CO2 mezi roky 1990 a 2010 bude způsobeno dopravou.

Dlouhodobá energetická strategie EU má za cíl zajistit udržitelné energetické dodávky a boj proti globálnímu oteplování. Použití etanolu, obsahujícího 35% kyslíku je klíčovým prvkem v redukování nebezpečných výfukových emisí. Vzhledem k tomuto vysokému obsahu kyslíku, palivo se směsí bioetanolu zajišťuje čistší a dokonalejší spalování, které redukuje emise. Podle analýzy vyhotovené Smog Reyes, použití 10% etanolové směsi redukuje emise pevných částic z výfuku o 50%, emise CO2 o více než 30%, toxický obsah o více než 13% (hmoty), a toxický obsah o více než 21% (potenciál). Etanolová směs také redukuje druhotné pevné částice ředěním aromatického obsahu v benzínu. Proces výroby bioetanolu reprezentuje cyklus uhlíku, ve kterém rostliny přijímají CO2 během růstu a tím „recyklují“ uhlík uvolněný během spalování paliva. Bioetanol je také vodou ředitelný, netoxický a biodegradovatelný, což znamená že nezpůsobuje znečištění vodních zdrojů.

Používání bioetanolu významně snižuje závislost na dovozech ropy. Etanol vyráběný ze zemědělských plodin je obnovitelným zdrojem energie. Všeobecně, používání etanolu redukuje použití fosilních zdrojů o více než 50%.

Kód a administrační systém pro tyto www stránky byly vytvořeny ve VM-Systems.