Home Page » Výstavba

Výstavba

28.12.2013 - Prodloužení rozhodnutí o předčasném užívání silnice Býšov
Prodloužení předčasného užívání příjezdové komunikace nabylo právní moci dne 28.12.2013.
21.12.2013 - Kolaudační rozhodnutí - tvrz Býšov
Kolaudace tvze Býšov nabyla právní moci dne 21.12.2013.
09.12.2013 - Prodloužení rozhodnutí o předčasném užívání silnice Býšov
MěÚ Týn nad Vltavou, Odbor dopravy a silničního hospodářství vydal rozhodnutí o prodloužení předčasného užívání příjezdové komunikace do 31.12.2016.
05.12.2013 - Kolaudační rozhodnutí - tvrz Býšov
Dne 5.12.2013 vydal MěÚ Týn nad Vltavou, 0RR kolaudační rozhodnutí, ve kterém povoluje užívání stavby - tvrz Býšov.
17.09.2013 - Prodloužení platnosti stavebního povolení - STL Plynovod
Dne 17.9.2013 vydal MěÚ Týn nad Vltavou, ORR rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení na výstavbu STL plynovodu pro Bioetanolový závod Býšov a to do 31.8.2015.
14.09.2013 - Prodloužení termínu pro výstavbu
Rozhodnutí o prodloužení lhůty pro realizaci výstavby Bioetanolového závodu Býšov nabylo právní moci dne 14.9.2013.
28.08.2013 - Prodloužení termínu pro výstavbu
Dne 28.8.2013 vydal MěÚ Týn nad Vltavou, ORR rozhodnutí o prodloužení lhůty pro realizaci výstavby Bioetanolového závodu Býšov do 31.5.2015.
20.12.2012 - Kolaudační rozhodnutí - vodovod pitné vody
Vydáno kolaudační rozhodnutí - povolení užívání vodovodu pitné vody pro Bioetanolový závod Býšov
20.12.2012 - Kolaudační rozhodnutí - vodovod užitkové vody
Vydáno kolaudační rozhodnutí - povolení užívání vodovodu užitkové vody pro Bioetanolový závod Býšov.
06.08.2012 - Vodovod užitkové vody - dokončovací práce
Probíhají dokončovací práce připojení vodovodu užitkové vody.
05.01.2012 - Stavební povolení - prodloužení termínu pro výstavbu
MěÚ Týn nad Vltavou,ORR vydal Rozhodnutí o prodloužení termínu pro realizaci výstavby Bioetanolového závodu Býšov do 31.8.2013
13.07.2011 - Prodloužení platnosti stavebního povolení - STL Plynovod
Rozhodnutí MěÚ Týn nad Vltavou,ORR - prodloužení platnosti stavebního povolení na výstavbu STL Plynovodu pro Bioetanolový závod Býšov.
31.12.2010 - Dokončení rekonstrukce tvrze Býšov
Dne 31.12.2010 byla dokončena fyzická realizace projektu Rekonstrukce a revitalizace areálu statku s tvrzí Býšov (projekt spolufinancován Evropskou unií).
11.11.2010 - Rozhodnutí o povolení předčasného užívání silnice Býšov
MěÚ Týn nad Vltavou,Odbor dopravy a silničního hospodářství vydal Rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby účelové komunikace Býšov.
01.11.2010 - Rekonstrukce příjezdové komunikace
Byla dokončena Fáze I. rekonstrukce příjezdové komunikace Býšov (veškeré konstrukční vrstvy vyjma finální vrstvy ABS).
28.07.2009 - Zahájení prací, Tvrz Býšov
Zahájena fyzická realizace projektu Rekonstrukce a revitalizace areálu statku s tvrzí Býšov, předpokládané dokončení je 31.12.2010. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
27.07.2009 - Podpis smlouvy o dílo s realizátorem Tvrze Býšov
Podepsána smlouva o dílo s českobudějovickou společností Alienc, s.r.o. jakožto dodavatelem projektu Rekonstrukce a revitalizace areálu statku s tvrzí Býšov.
30.12.2008 - Změna stavby před dokončením, Tvrz Býšov
Rozhodnutí stavebního úřadu v Týně nad Vltavou o povolení Změny stavby před jejím dokončením týkající se rekonstrukce tvrze Býšov nabylo právní moci.
08.12.2008 - Vodohospodářské rozhodnutí
Vydáno rozhodnutí o změně vodohospodářského rozhodnutí pro Bioetanolový závod Býšov v souvislosti s optimalizací technologických parametrů vodohospodářské části.
08.12.2008 - Technologický audit
Německou společností bse engineering Leipzig GmbH byl zpracován technologický audit Bioetanolového závodu Býšov, s pozitivním výsledkem.
17.10.2008 - Změna stavby před dokončením v právní moci
Dne 17.10.2008 nabylo právní moci Rozhodnutí Stavebního úřadu v Týně nad Vltavou o povolení Změny stavby před jejím dokončením na stavbu „Stavební úpravy bývalého statku Býšov na bioetanolový závod Býšov".
11.09.2008 - Změna stavby před dokončením
Bylo vydáno Rozhodnutí Stavebního úřadu v Týně nad Vltavou o povolení Změny stavby před jejím dokončením na stavbu „Stavební úpravy bývalého statku Býšov na bioetanolový závod Býšov".
03.05.2008 - Změna územního rozhodnutí v právní moci
Změna rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu „Stavební úpravy bývalého statku Býšov na bioetanolový závod Býšov" nabyla právní moci.
31.03.2008 - Změna územního rozhodnutí
Vydána Změna rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu „Stavební úpravy bývalého statku Býšov na bioetanolový závod Býšov".
09.10.2007 - Kolaudační rozhodnutí
Bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na stavbu „Zařízení staveniště -provizorní oplocení -skrývka ornice".
28.06.2007 - Předání staveniště – stavební úpravy komunikace
Bylo předáno staveniště na stavbu „Bioetanolový závod Býšov- stavební úpravy komunikace". Realizátorem této stavby je společnost SSŽ, a.s.
21.06.2007 - Předání staveniště – bioetanolový závod Býšov
Bylo předáno staveniště pro stavbu „Stavební úpravy bývalého statku Býšov na bioetanolový závod Býšov". Bylo předáno staveniště pro stavbu „Bioetanolový závod Býšov - vodohospodářská část". Realizátorem těchto staveb je společnost SSŽ, a.s.
Kód a administrační systém pro tyto www stránky byly vytvořeny ve VM-Systems.