Home Page » Pressroom

Pressroom

08.09.2017

Valná hromada JZL (9.10.2017)

Řádná valná hromada společnosti Jihočeský zemědělský lihovar, a.s. se uskuteční dne 9.10.2017 od 11:30 v sídle společnosti na adrese Temelín-Knín 14, 375 01. Pozvánka na tuto valnou hromadu a související dokumenty jsou ke stažení zde:

www.uschovna.cz/zasilka/PPDX7G2MVXTLSSGF-ZGS

09.12.2016

Valná hromada JZL (10.1.2017)

Řádná valná hromada společnosti Jihočeský zemědělský lihovar, a.s. se uskuteční dne 10.1.2017 od 11:30 v sídle společnosti na adrese Temelín-Knín 14, 375 01. Pozvánka na tuto valnou hromadu a související dokumenty jsou ke stažení zde:

www.uschovna.cz/zasilka/LHGECFSUJUR99557-IA4

31.03.2016

Valná hromada JZL (3.5.2016)

Řádná valná hromada společnosti Jihočeský zemědělský lihovar, a.s. se uskuteční dne 3.5.2016 od 13:00 v sídle společnosti na adrese Temelín-Knín 14, 375 01. Pozvánka na tuto valnou hromadu a příslušná výroční zpráva 2014 jsou ke stažení zde: www.uschovna.cz/zasilka/HYP7XFNLYIPR8SFK-B9U nebo zde:
http://www.uschovna.cz/zasilka/JDVEH5MRSH66F7ZU-Y6F
10.03.2015

Valná hromada JZL (25.3.2015)

Mimořádná valná hromada společnosti Jihočeský zemědělský lihovar, a.s. se uskuteční dne 25.3.2015 od 11:00 v sídle společnosti na adrese Temelín-Knín 14, 375 01. Pozvánka na tuto valnou hromadu je ke stažení zde: www.uschovna.cz/zasilka/ECKWMC4JF8EF96SZ-PLP


14.01.2015

Valná hromada JZL (30.1.2015)

Mimořádná valná hromada společnosti Jihočeský zemědělský lihovar, a.s. se uskuteční dne 30.1.2015 od 11:00 v advokátní kanceláři Mgr. Hynka Jaška, advokáta na adrese Dřevařská 855/12, 602 00 Brno. Pozvánka na tuto valnou hromadu je ke stažení zde: www.uschovna.cz/zasilka/CNJ5IXHMF3RJ7B86-S8L

15.08.2014

Valná hromada JZL (15.9.2014)

Řádná valná hromada společnosti Jihočeský zemědělský lihovar, a.s. se uskuteční dne 15.9.2014 od 13:30 v sídle notáře Mgr. Pavla Vavříčka, Příkop 8, 604 31 Brno. Dokumenty pro tuto valnou hromadu jsou ke stažení zde: www.uschovna.cz/zasilka/AIBVZ9A23TNMTP8Y-IIL


23.04.2014

Konference ePURE

V Bruselu se dne 14.10.2014 uskuteční konference evropské asociace ePURE, jejíž je JZL, a.s. členem. ( www.epure.org )
18.04.2014

Valná hromada ePURE

Dne 10.6.2014 se v belgickém Bruselu uskuteční valná hromada evropské asociace ePURE, jejíž je JZL, a.s. členem. ( www.epure.org )
12.04.2014

Zahájení sezóny 2014 na tvrzi Býšov

Dne 12.4.2014 byl zahájen víkendový provoz na tvrzi Býšov, které je JZL, a.s. provozovatelem. Více informací na: www.tvrz-bysov.cz
25.03.2014

Prodloužení územního rozhodnutí CVEE

Prodloužení platnosti územního rozhodnutí na CVEE nabylo právní moci dne 25.3.2014.
27.02.2014

Členská schůze ČPTB

Dne 27.2.2014 se konala členská schůze České technologické platformy pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu (ČTP Biosložky), jejíž je JZL, a.s. členem ( www.biopaliva-ctpb.cz )
26.02.2014

Prodloužení územního rozhodnutí CVEE

MěÚ Týn nad Vltavou, ORR vydal rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí pro projekt CVEE (Centrum pro výrobu elektrické energie), jehož je JZL, a.s. držitelem.
23.12.2013

Článek o biopalivech

Na internetových stránkách deníku The Telegraph vyšel dne 23.12.2013 zajímavý článek o biopalivech s názvem "Biopaliva jsou dobrá pro naši ekonomiku a životní prostředí." Více informací na: http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/biofuels/10535052/Biofuels-are-good-for-our-economy-and-our-environment.html
23.07.2013

Nové úřední povolení pro provoz vlečky

Dne 23.7.2013 bylo vydáno nové Úřední povolení pro k provozování dráhy pro vlečku silo Temelín.
17.06.2013

Valná hromada ČTPRB

Dne 17.6.2013 se konala valná hromada České technologické platformy rostlinných biotechnologií - rostliny pro budoucnost (ČTPRB), jejíž je JZL, a.s. členem ( www.rostlinyprobudoucnost.com )
11.04.2013

Valná hromada ČTPB

Dne 11.4.2013 se konala valná hromada České technologické platformy pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu (ČTP Biosložky), jejíž je JZL, a.s. členem ( www.biopaliva-ctpb.cz )
06.06.2012

Valná hromada ePURE

Dne 6.6.2012 se v Bruselu uskutečnila Valná hromada evropské asociace ePURE, jejíž je JZL, a.s. členem ( www.epure.org )
30.05.2012

Valná hromada ČTPRB

Dne 30.5.2012 se konala Valná hromada České technologické platformy rostlinných biotechnologií - Rostliny pro budoucnost (ČTP RB), jejíž je JZL, a.s. členem. (www.rostlinyprobudoucnost.com )
10.05.2012

Integrované povolení pro CVEE

Krajským úřadem Jihočeského kraje, Odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví bylo vydáno Integrované povolení (IPPC) pro projekt CVEE, jehož je JZL, a.s. držitelem.
03.05.2012

Valná hromada ČTPB

Dne 3.5.2012 se konala Valná hromada České technologické platformy pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu (ČTP Biosložky), jejíž je JZL, a.s. členem. (www.biopaliva-ctpb.cz )
23.04.2012

Mimořádná valná hromada JZL, a.s.

Dne 23.4.2012 se konala Mimořádná valná hromada společnosti Jihočeský zemědělský lihovar, a.s.
05.01.2012

Stavební povolení - prodloužení termínu pro výstavbu

MěÚ Týn nad Vltavou,ORR vydal Rozhodnutí o prodloužení termínu pro realizaci výstavby Bioetanolového závodu Býšov do 31.8.2013
08.12.2011

Územní rozhodnutí CVEE

Městský úřad Týn nad Vltavou, ORR vydal Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby pro projekt CVEE (Centrum pro výrobu elektrické energie) jehož je Jihočeský zemědělský lihovar, a.s. držitelem.
02.11.2011

Valná hromada ČTPRB

Dne 2.11.2011 se konala Valná hromada České technologické platformy rostlinných biotechnologií - Rostliny pro budoucnost (ČTP RB), jejíž je JZL, a.s. členem. (www.rostlinyprobudoucnost.com )
11.10.2011

Zřízení nové provozovny

Dne 11.10.2011 byla zřízena nová provozovna společnosti na adrese: Temelín, Knín 14 (tvrz Býšov), PSČ 375 01
15.07.2011

Registrace tvrze Býšov v JCCR

Turistického místo Tvrz Býšov, jehož provozovatelem je Jihočeský zemědělský lihovar, a.s. bylo zaregistrováno v Jihočeské centrále cestovního ruchu. ( www.jccr.cz )
13.07.2011

Prodloužení platnosti stavebního povolení - STL Plynovod

Rozhodnutí MěÚ Týn nad Vltavou,ORR - prodloužení platnosti stavebního povolení na výstavbu STL Plynovodu pro Bioetanolový závod Býšov.
23.02.2011

Valná hromada ČTPRB

Dne 23.2.2011 se konala Valná hromada České technologické platformy rostlinných biotechnologií - Rostliny pro budoucnost (ČTP RB), jejíž je JZL, a.s. členem. (www.rostlinyprobudoucnost.com )
02.01.2011

Zahájení provozu Tvrze Býšov

Zahájení provozu nově zrekonstruovaného Areálu tvrze Býšov, veřejné přístupné v provozních hodinách. Bližší info na: www.tvrz-bysov.cz
31.12.2010

Dokončení rekonstrukce tvrze Býšov

Dne 31.12.2010 byla dokončena fyzická realizace projektu Rekonstrukce a revitalizace areálu statku s tvrzí Býšov (projekt spolufinancován Evropskou unií).
22.12.2010

Vznik asociace ePURE

Evropská asociace etanolového průmyslu eBIO (European Bioethanol Fuel Association), jejíž je JZL, a.s. členem se spojila s UEPA (European Union of Ethanol Producers), čímž vznikla asociace ePURE jejíž je JZL, a.s. členem (jakožto nástupníka eBIO) www.epure.org
18.11.2010

Mimořádná valná hromada JZL

Dne 18.11.2010 se konala Mimořádná valná hromada společnosti Jihočeský zemědělský lihovar, a.s.
11.11.2010

Rozhodnutí o povolení předčasného úžívání silnice Býšov

MěÚ Týn nad Vltavou,Odbor dopravy a silničního hospodářství vydal Rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby účelové komunikace Býšov.
01.11.2010

Rekonstrukce příjezdové komunikace

Byla dokončena Fáze I. rekonstrukce příjezdové komunikace Býšov (veškeré konstrukční vrstvy vyjma finální vrstvy ABS).
30.06.2010

Ukončení projektu provozu autobusu na ED95

Dne 30.6.2010 byl ukončen pilotní projekt provozu etanolového autobusu v okolí Dobrovice, na němž se Jihočeský zemědělský lihovar, a.s. spolupodílel. Celý projekt rozvoje dopravy prostřednictvím etanolovývh autobusů (spalujících palivo ED95) je prozatím dočasně pozastaven z důvodu legislativní nepodpory.
03.06.2010

Valná hromada ČTPRB

Dne 3.6.2010 se konala Valná hromada České technologické platformy rostlinných biotechnologií - Rostliny pro budoucnost (ČTP RB), jejíž je JZL, a.s. členem. (www.rostlinyprobudoucnost.com )
12.05.2010

Valná hromada ČTPB

Dne 12.5.2010 se konala Valná hromada České technologické platformy pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu (ČTP Biosložky), jejíž je JZL, a.s. členem. (www.biopaliva-ctpb.cz ).
15.04.2010

Konference eBIO

Ve dnech 15.4.-16.4.2010 se v Bruselu konala pravidelná konference asociace eBIO.Této konference se účastnil i JZL, a.s.
08.04.2010

Seminář "Biopaliva"

JZL, a.s. se zúčastil semináře „BIOPALIVA" pořádaném Českou technologickou platformou pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu (ČTP Biosložky)
21.12.2009

Mimořádná valná hromada

Dne 21.12.2009 se konala Mimořádná valná hromada společnosti Jihočeský zemědělský llihovar, a.s.
26.11.2009

Valná hromada ČTPB

Dne 26.11.2009 se konala Valná hromada České technologické platformy pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu (ČTP Biosložky), jejíž je JZL, a.s. členem. (www.biopaliva-ctpb.cz )
07.09.2009

Autobus Scania na ED95 v provozu v ČR

Na Mladoboleslavsku byl uveden do provozu autobus Scania OmniLink Ethanol, poháněný motorem Scania který využívá biopalivo pro vznětové motory ED95 (90% bioetanol, 10% aditiva). Na tomto projektu se spolupodílela i naše společnost, jakožto exklusivní zástupce společnosti SEKAB Biofuels&Chemicals, která je výrobcem aditiva pro palivo ED95.

Bližší info:

http://www.scania.cz/about-scania/media/press-releases/firstclean.aspx

18.08.2009

Smlouva o odběru s BioUrja

Podpis smlouvy se společnosti BioUrja Trading, LLC na odběr bioetanolu vyrobeného v Bioetanolovém závodě Býšov po uvedení do provozu.
03.08.2009

Oficiální zastoupení společnosti SEKAB

Jihočeský zemědělský lihovar, a.s. se stal oficiálním exklusivním zástupcem švédské společnosti SEKAB na dodávky aditiva pro výrobu paliva ED95 (90% bioetanolu, 10% aditiva) používaného ve veřejné dopravě.
30.07.2009

První instalace systému bioltec

Naším servisním partnerem - společností R Malec, s.r.o.byla provedena první instalace systému bioltec (VARIOline) v ČR a vozidlo bylo uvedeno do provozu.
13.05.2009

Prodloužení lhůt u investiční pobídky

Na základě žádosti naší společnosti byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR prodloužena lhůta pro naplnění zákonných podmínek investiční pobídky pro Bioetanolový závod Býšov dle zákona o investičních pobídkách.
11.03.2009

Oficiální zastoupení technologie bioltec

Jihočeský zemědělský lihovar, a.s. se stal exklusivním oficiálním zástupcem německé společnosti bioltec evolv-ram GmbH pro český a slovenský trh. Technologie bioltec systems umožňuje používání alternativních paliv ve standardních naftových motorech.
12.10.2008

Letter of Intent se společností BioUrja Trading, LLC

Podepsána předběžná dohoda o odběrech bioetanolu z produkce Bioetanolového závodu Býšov, se společností BioUrja Trading, LLC, Houston, USA.
18.09.2008

Řádná valná hromada společnosti

Konání řádné valné hromady společnosti, při níž došlo ke schválení hospodaření společnosti za rok 2007.
16.09.2008

Členství v ČTP RB

Jihočeský zemědělský lihovar, a.s. se stal členem České technologické platformy rostlinných biotechnologií.
15.09.2008

Členství v ČTPB

Jihočeský zemědělský lihovar, a.s. se stal členem České technologické platformy pro užití biosložek v dopravě.
22.02.2008

Memorandum s Jihočeským muzeem v ČB

Podepsáno Prohlášení o budoucí spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích ve věci využití prostor tvrze Býšov.
12.02.2008

Členství v eBio

Jihočeský zemědělský lihovar se stal členem prestižní evropské bioetanolové asociace European Bioethanol fuel Association (eBio). www.ebio.org
25.09.2007

Mimořádná valná hromada JZL

Na mimořádné valné hromadě JZL, která se konala dne 25.září 2007, do společnosti přistoupil nový partner, společnost BioTechnologies, LLC z Wisconsinu, USA. Společnost BioTechnologies, LLC navýšila základní kapitál společnosti o 130.718.000,- Kč, tedy na současných 261.436.000,- Kč. Na této mimořádně valné hromadě společnosti bylo rozhodnuto o změně stanov společnosti, stejně tak jako o změně statutárních orgánů. Byla odvolána členka dozorčí rady Ing. Jiřina Šitnerová a Alexander Samardzich byl jmenován předsedou dozorčí rady a prezidentem společnosti. Touto mimořádnou valnou hromadou byla ukončena restrukturalizace společnosti: Odkaz na obchodní rejstřík
29.05.2007

Mimořádná valná hromada

Na mimořádné valné hromadě konané dne 29. května 2007 bylo rozhodnuto o zahájení restrukturalizace společnosti jako přípravě na vstup strategického partnera. Z tohoto rozhodnutí vyplynulo navýšení základního kapitálu společnosti na současných 130.718.000,- Kč. Tomáš Vališ byl zvolen předsedou představenstva společnosti.
13.05.2007

Hluboká nad Vltavou

Jihočeský zemědělský lihovar, a.s. podepsal smlouvu o smlouvě budoucí o vytvoření joint-venture se společností BioTechnologies, LLC která byla založena vybranými členy představenstva a developery stejně tak jako členy ACE Ethanol, LLC ze Stanley, Wisconsin za účelem vybudování závodu na výrobu 60-ti milionů litrů bioetanolu ročně v Býšově, Česká republika.

03.05.2007

JZL členem Agrární komory

Jihočeský zemědělský lihovar, a.s. se stal členem Okresní agrární komory České Budějovice.
16.05.2006

Historie

Jihočeský zemědělský lihovar byl založen 27. června 2003 za účelem výstavby závodu na výrobu bioetanolu pro dopravní účely. Výstavba závodu na výrobu bioetanolu je všeobecně podporována Jihočeským krajem a Jihočeskou Agrární komorou. Všechna stavební povolení potřebná pro zahájení výstavby jsou v právní moci. Příprava staveniště, která zahrnovala demolici části původních budov a skrývku ornice byla již dokončena.
Kód a administrační systém pro tyto www stránky byly vytvořeny ve VM-Systems.